ลูกไปโรงเรียนวันแรก ต้องเตรียมอะไรบ้าง

“ลูกไปโรงเรียนวันแรก” : เมื่อคิดแล้วก็น่าใจหายไม่น้อยกับการเตรียมตัว เตรียมใจ ที่จะต้องปล่อยให้ลูกได้ออกจากอก เพื่อไปพบสังคมใหม่ๆ ที่โรงเรียน สำหรับเด็กๆบางคนแล้วการไปโรงเรียนสำคัญมากๆ การแยกจากพ่อแม่ครั้งนี้ จะเป็นก้าวที่สำคัญของเขาการเตรียมตัวที่ดีจะทำให้เขาก้าวไปในโรงเรียนอย่างมีความสุข ดังนั้นเราในฐานะพ่อแม่ เราจะต้องช่วยเตรียมความพร้อมให้ลูกของเรา เมื่อถึงวันที่ลูกของเราต้องไปโรงเรียนครั้งแรก จะสามารถคุ่นเคยและตุ้นชินกับเพื่อนรอบข้างได้


ลูกไปโรงเรียนวันแรก การเตรียมตัวสำหรับพ่อแม่ก็มีดังนี้

  1. สร้างความคุ้นเคยกับโรงเรียน เช่น การพาไปเล่นของเล่นที่โรงเรียนบ่อยๆ การพาผ่านโรงเรียน การพูดถึงโรงเรียน การเล่นกิจกรรมในโรงเรียนให้เด็กฟัง
  2. การเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงเรียนอย่างครบถ้วน
  3. สอนทักษะชีวิตที่จำเป็น การติดกระดุม การรับประทานอาหาร การเล่นกับเพื่อน การเข้าห้องน้ำ การควบคุมอารมณ์ตัวเอง
  4. ไปรับให้ตรงเวลา โดยบอกเวลาเป็นกิจกรรมเช่น จะไปรับหลังการนอนกลางวัน หรือ จะไปรับหลังชั่วโมงวาดรูป
  5. อาจมีของทดแทนพ่อแม่ เช่น สติ๊กเกอร์รูปพ่อแม่ติดไว้ที่กระเป๋า 

ที่มา : คลินิคกระตุ้นพัฒนาการ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

smartteen
Logo