ลูกเอาแต่ใจเป็นยังไง

ลูกเอาแต่ใจ ปัญหาที่ คุณพ่อ คุณแม่ ก็คงเคยพบกับปัญหาที่ลูกน้อยงอแง ดื้อ และไม่ยอมทำตามคำสั่ง อยากได้นู่น อยากได้นี่ นั่นแสดงว่า ลูกเอาแต่ใจตัวเอง สาเหตุหลักๆ ของการเอาแต่ใจตัวเองของลูก มาจาก 2 ส่วนคือ มีปัญหาเรื่องการควบคุมอารมณ์ และการอบรมเลี้ยงดูที่ส่งผลถึงลูกโดยที่พ่อแม่ไม่รู้ตัว

ลูกเอาแต่ใจ คืออาการที่เด็กมีอารมณ์โกรธรุนแรง เมื่อไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการ ไม่ยอมทำตามคำสั่ง ปัญหานี้อาจสร้างความเครียดให้คุณพ่อ คุณแม่ จากการวิจัย Attention Deficit Hyperactivity Disorder – ADHD เด็กที่มีปัญหาเอาแต่ใจตัวเองส่วนใหญ่อาจเป็นโรคสมาธิสั้น เพราะมีนิสัยวู่วาม ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ คุณพ่อ คุณแม่ เป็นส่วนสำคัญที่จะป้องกันปัญหาลูกเอาแต่ใจตัวเอง และเป็นคนจุดนิสัยเอาแต่ใจตัวเองนั้นขึ้นมาเช่นเดียวกัน ถ้ารักลูกก็ไม่ควรทำร้ายลูกด้วยการตามใจตั้งแต่ต้น ปลูกฝังนิสัยที่ดีได้ตั้งแต่ยังเล็ก ไม่เช่นนั้นลูกจะโตขึ้นและกลายเป็นคนเห็นแก่ตัว

ลูกเอาแต่ใจเป็นยังไง

 • เริ่มที่จะไม่ฟังคำที่พ่อแม่พูด ไม่ทำตามกฏเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ตั้งกันไว้ในบ้าน
 • ไม่หยุดทำเมื่อถูกห้าม ดื้อ ต่อต้านขึ้น
 • อยากได้หรือต้องการ ก็ต้องได้สิ่งนั้นให้ได้ ทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มา
 • ทำตามใจตัวเองโดยไม่มีเหตุผล
 • มีความอดทนต่ำ โวยวาย เมื่อถูกต่อว่าหรือถูกกดดัน
 • มีอารมณ์ร้าย
 • แสดงความเป็นเด็กขี้เบื่อ และไม่มีสมาธิอยู่กับสิ่งใดนาน ๆ

สาเหตุที่ลูกเอาแต่ใจ

การเลี้ยงดูของพ่อแม่ด้วยความใจอ่อน และยอมตามใจในช่วงเริ่มแรกของชีวิตวัยเด็ก และไม่กำหนดขอบเขตที่ชัดเจน ปล่อยให้ลูกร้องไห้ อาละวาด แสดงอารมณ์ร้ายๆ แสดงให้เห็นว่าพ่อแม่ยอมให้ลูกอยู่เหนือกว่า ทำอะไรก็ได้ตามใจ นั่นคือการปลูกฝังนิสัยเอาแต่ใจให้ลูกโดยไม่รู้ตัว ซึ่งอาจกลายเป็นปัญหาของสังคมในอนาคต โดยสาเหตุหลักๆ มีดังนี้

 1. คุณพ่อ คุณแม่ตามใจ เอาใจลูก ทำให้ลูกรู้สึกพอใจตลอดเวลา
 2. ซึมซับนิสัยของคนรอบข้างที่เอาแต่ใจ เช่น เพื่อนที่โรงเรียน หรือพ่อแม่เป็นต้นแบบความเอาแต่ใจไม่รู้ตัว
 3. มีความรู้สึกอยากโดดเด่น เป็นคนแตกต่างจากคนอื่น อยากเอาชนะคนอื่น ชอบบังคับคนอื่นให้ทำตาม
 4. เกิดจากความล้มเหลวในการเลี้ยงดูของพ่อแม่ ในการเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมของลูกน้อย
 5. คุณพ่อ คุณแม่ไม่สามารถปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมภายในจิตใจให้ลูกได้ ลูกไม่ศรัทธาในศาสนา
 6. โดยพื้นฐานของนิสัยลูกเป็นคนเห็นแก่ตัว ไม่เต็มใจเสียสละให้ผู้อื่น ปฏิเสธการกระทำที่ดี

ที่มา : คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

smartteen
Logo