จะทำอย่างไร เมื่อพบวัตถุต้องสงสัย

วัตถุต้องสงสัย ดูอย่างไรว่าใช่หรือไม่ชัวร์

        วัตถุต้องสงสัย คือ สิ่งของหรือวัสดุสักชิ้น ซึ่งอาจมาในรูปแบบหีบห่อ กล่องพัสดุ กล่องกระดาษ กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าเป้ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบอื่น ๆ ที่คาดว่าจะบรรจุวัตถุระเบิดมาได้ โดยจุดสังเกตที่จะทำให้ทราบได้ว่า วัตถุต้องสงสัยนั้นเป็นระเบิดหรือไม่ สามารถพิจารณาได้ดังต่อไปนี้

         เป็นสิ่งของหรือวัสดุที่ไม่มีเจ้าของ 

         ไม่เคยเห็นว่าอยู่ตรงนี้มาก่อน 

         วางผิดที่ผิดทาง ไม่ใช่ของที่ควรจะอยู่ในจุดจุดนั้น 

         ลักษณะเหมือนเป็นของที่มีน้ำหนักมากเกินขนาด

         ซองจดหมายมีลักษณะแข็ง พับงอไม่ได้

         ห่อพัสดุหรือจดหมายพองบวมผิดปกติ

         วัตถุชนิดนั้น ๆ มีสายไฟเส้นเล็กยื่นออกมา

         ลักษณะของหีบห่อมีความหนาแน่นเกินความจำเป็น

         มีคราบน้ำมันหรือลักษณะกระดาษของหีบห่อมีสีซีดจาง

         หากเป็นพัสดุหรือจดหมายจะไม่ระบุชื่อผู้ส่ง หรืออาจเป็นวัสดุที่ส่งมาจากผู้ที่เสียชีวิตแล้ว

         มีการเขียนข้อความหรือติดภาพที่เรียกร้องความสนใจ

         พัสดุติดแสตมป์มากเกินขนาด (โดยเฉพาะไปรษณีย์ภายในประเทศ)

         มีการทำเครื่องหมายพิเศษต่าง ๆ บนซอง

         ในกรณีที่เป็นจดหมาย ลายมือเขียนจ่าหน้าซองมักจะไม่เป็นระเบียบหรืออาจสะกดคำผิด ๆ ถูก ๆ หรือบางทีก็ระบุตำแหน่งและยศของผู้รับไม่ถูกต้อง

         หากตัวเรามีกรณีขัดแย้งกับใครควรสงสัยและระมัดระวังวัตถุต้องสงสัยมากเป็นพิเศษ

ข้อควรทำเมื่อพบวัตถุต้องสงสัย

          1. เมื่อพบวัตถุต้องสงสัย ให้ตั้งสติ และรีบออกจากพื้นที่เสี่ยงทันที ห้ามแตะต้องหรือเคลื่อนย้ายวัตถุต้องสงสัยโดยเด็ดขาด 

          2. โทรแจ้งตำรวจที่หมายเลข 191 หรือโทรศัพท์แจ้งกลุ่มงานเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด ที่หมายเลข 02-2961946

          3. พยายามอยู่ห่างวัตถุระเบิดอย่างน้อย 300 เมตรขึ้นไป ในทิศทางเหนือลม โดยยึดหลักยิ่งไกลยิ่งปลอดภัย

          4. หากวัตถุนั้นเกิดประกายไฟ หรือระเบิด ให้หลบหลังที่กำบังที่แข็งแรง

          5. หากอยู่ในบ้าน หรือในอาคารให้ปิดเครื่องปรับอากาศ และสวมเสื้อผ้ามิดชิด เพื่อป้องกันอันตราย
        
          6. หากติดอยู่ภายในอาคาร ให้ใช้ผ้าชุบน้ำอุดช่องประตูเพื่อป้องกันแก๊สพิษ

          7. หากมีการเคลื่อนย้ายวัตถุต้องสงสัยแล้ว หรือเป็นวัตถุที่เคลื่อนย้ายได้ให้นำไปวางในที่โล่ง เช่น สนามหญ้าหรือในที่ร่ม และอย่าให้วัตถุหรือกล่องสัมผัสกับแสงแดดและความร้อนจัดโดยตรงจากนั้นให้ใช้ยางรถยนต์ครอบไว้หรือปิดล้อมด้วยกระสอบทราย

ที่มา www.kapook.com

smartteen
Logo